SEO – optimalizace: návod, jak zlepšit návštěvnost www

SEO – optimalizace: návod, jak zlepšit návštěvnost www

Pro 95 % webů, ať už jsou komerční či neziskové, platí, že čím lepší mají dohledatelnost, tím více lidí si je prohlédne a tím více dostanou zakázek. Co nejsnazší nalezitelnost ve fulltextových vyhledávačích se buduje pomocí SEO – optimalizace. Návod a stručná vysvětlení, jak celý soubor optimalizačních prací přiláká na stránky více návštěvníků, je vám k dispozici v článku. Také můžete využít doporučené testy, které odhalí skutečný výkon vaší platformy. Pak zvažte, zda potřebujete SEO.

Technická SEO – optimalizace: návod na test responzivity a indexace 

Marketingově cenné údaje získáme propojením administrace našich www s bezplatným nástrojem Search Console od Googlu. Z hlediska budoucí SEO – optimalizace tady najdeme zásadní data – například kolik lidí si pouští náš web na mobilech. Rovnou si tu můžeme ověřit i stav jeho responzivity. Tím je myšlena schopnost platformy vypadat dobře i na malém displeji smartphonu. Pokud v příslušné sekci uvidíme hlášení o závadách responzivního designu, pospíšíme si s opravou. Dokážeme tím přilákat až o 50 % více možných kupců, kteří nám dosud utíkali k technicky zdatnější konkurenci. 

Uvažujeme-li o SEO – optimalizaci, poskytuje nám Google ještě další návod, jak si v jeho statistikách prověřit stav indexace našich webovek. Pokud zaznamenáme, že některým produktovým stránkám chybí povolení k indexování roboty, obratem ho v administraci aktivujeme. V opačném případě zůstávají tyto z hlediska prodeje důležité stránky v síti nenalezitelné a nemohou generovat žádné objednávky.

Odkazová SEO – optimalizace: návod na registraci do katalogů

Umístění našeho webu na některé z předních pozic ve vyhledávačích dokážeme ovlivnit také pomocí linkbuildingu. Tím, že na různých místech internetu zanecháváme odkazy vedoucí na náš web, rosteme v očích robotů. Ty nám pak dávají přednost před online konkurencí a konverze našich stránek utěšeně stoupá. Proto v rámci odkazové SEO – optimalizace využijeme konkrétní návody na vytvoření firemních prezentací. Ty najdeme přímo ve formulářích ve třech důležitých online katalozích Firmy.cz, Najisto.centrum.cz a v adekvátní sekci Googlu. Získáme tím hodnotné zpětné odkazy na naše kontaktní www. Když pak lidé budou pátrat po službách či zboží, které poskytujeme, budou nás všechny tři vyhledávače zařazovat i ve fulltextové rešerši na více navštěvované místo.

Jak obsahová SEO – optimalizace stimuluje konverzi

Poslední návod či doporučení, jak v síti oslovit více zájemců, představuje obohacení webových textů o klíčová slova. Tyto speciální fráze zadávají do fulltextového hledání potenciální zákazníci, když potřebují naše služby. Strojový vyhledávač jim pak nabídne soupis různých www, kde klíčová slova objevil. Pokud na našich webovkách schází, zařadí je Google jako méně relevantní odpověď třeba na pátou stránku svého seznamu, kam se skoro nikdo nedívá.

Obsahová část SEO – optimalizace se tedy věnuje vytipování klíčových slov a jejich dosazení na správná místa stránek. Někdy musí copywriteři náš web kompletně “přebásnit”, aby byl atraktivní pro roboty i pro lidské čtenáře. Tímto způsobem pak stoupá návštěvnost naší platformy a z většího počtu návštěvníků pramení i větší počet zákazníků, kteří provedou námi zamýšlenou konverzi – například si rezervují službu nebo objednají výrobek.

Závěrem si odpovězte: Nepřicházím kvůli špatné responzivitě o všechny lidi, kteří se na net připojují mobilem? Mluvím řečí zákazníků a používám klíčová slova, aby mou nabídku našli? Pokud jste detekovali nějaké závady, bude pro vás nejsnazší požádat SEO specialisty o důkladnou revizi webu. Jestli vám tento příspěvek ulehčil posouzení situace, poptejte i nás. Rádi o vás zabojujeme, stačí poslat zprávu přes komentáře.

Jana Dolečková

Začněte psát a vyhledejte stisknutím klávesy Enter

Shopping Cart