Projekty

Integrace

Záměr projektu Záměrem projektu je poskytnutí pomoci, poradenství občanům patřícím do znevýhodněných skupin obyvatelstva integrovat se do společnosti,zlepšit jejich zaměstnatelnost a usnadnit jim přístup k…

Afrika

Afrika uprostřed Evropy Projekt byl realizován v letech 2006 – 2007. Celkové náklady na projekt činili 1 344 000,- Kč. Hlavními aktivitami bylo natočení filmu a africký festival,…

Bezpečnost bez hranic

Jedná se o mezinárodní výchovný projekt se zaměřením na bezpečnost, především bezpečnost silničního provozu. Základem bude porovnat dopravní předpisy v obou zemích a upozornit na rozdíly…

Začněte psát a vyhledejte stisknutím klávesy Enter

Shopping Cart