Afrika

Afrika uprostřed Evropy

Projekt byl realizován v letech 2006 – 2007. Celkové náklady na projekt činili 1 344 000,- Kč.

Hlavními aktivitami bylo natočení filmu a africký festival, který vyvrcholil Africkým víkendem na náměstí ve Dvoře Králové nad Labem.
Obsahem akce bylo vytvořit kvalitní produkt pomocí audiovizuální techniky, médií a internetové platformy, který bude prezentovat a propagovat Královéhradecký region. Dojde k natočení reklamního filmu a reklamních šotů, za účelem propagace a medializace ZOO Dvůr Králové a turistických míst v kraji. Natočený materiál byl distribuován prostřednictvím veletrhů cestovního ruchu, akcí konaných v rámci festivalu a dalšími běžně používanými kanály. Celá propagační kampaň byla podporována propagačními letáky a festivalem. K upoutání divákovi (turistovi) pozornosti byla zvolena forma promítání obrazových materiálů s africkou tématikou, s obrazovými materiály ZOO Dvůr Králové  a turistických míst Královéhradeckého kraje.

Prohlídka výstavy fotografií, taneční vystoupení (Africký tanec), propagační film, beseda s cestovateli a ošetřovateli africké zvěře.

4.8. – Dvůr Králové n/L, náměstí T.G.Masaryka 

Celý  projekt realizovala o.p.s., pouze na základě partnerských smluv obdržela 20 000,-, od ZOO Dvůr Králové. Na festival si pak o.p.s. zajistila sponzorské smlouvy.

O úspěšnosti projektu a spokojenosti partnera ZOO Dvůr Králové asi nejlépe hovoří fakt, že si vytvořený dokument nechala přestříhat (požadavek poskytovatele dotace) a prodává ho v současné době v ZOO pod stejným názvem, tedy Afrika uprostřed Evropy.

Jana Dolečková

Začněte psát a vyhledejte stisknutím klávesy Enter

Shopping Cart