Propagace skalních měst ČR v mobilních zařízeních

Cílem projektu je vytvoření katalogu skalních měst ČR pro mobilní zařízení. V současné době výrazně stoupá podíl návštěvnosti internetových stránek z mobilních zařízení. Vzhledem k tomu, chceme vytvořit katalog míst s velkým potencionálem pro cestovní ruch, tedy oblastí skalních měst ČR.

Konkrétně se jedná o Český ráj, České Švýcarsko, Kokořínsko a Broumovsko. Všechny verze katalogů budou ke stažení zdarma a budou poskytovat základní informace a především image obrázky, tak aby inspirovali co nejširší spektrum lidí k návštěvě. Budou celkem ve 4 jazykových mutacích, češtině, angličtině, němčině a polštině. Tyto mutace vychází z průzkumu složení návštěvníků v jednotlivých oblastech. Součástí katalogu budou i jednoduché orientační mapky.

Katalogy budou vytvořeny pro všechny užívané operační systémy. Prezentace bude vytvořena tak, že umožní nejen prezentaci skalních měst jako celku, ale bude vytvářet prostor pro prezentaci jednotlivých lokalit samostatně. Zároveň bude do systému možno vkládat i pozvánky na jednotlivé akce konané v regionu.

Věříme, že mobilní katalog zlepší informovanost o skalních městech a to především u mladší populace a tím se zvýší návštěvnost těchto míst a zároveň se výrazně zvýší propagace akcí pořádaných nejen přímo ve skalních městech, ale i v celém regionu.

Společná propagace nejvýznamnější skalních měst u nás je vhodné nejen pro zahraničního turistu. Podle průzkumů je zřejmé, že velká část domácích turistů navštěvuje jen jedno nebo dvě skalní města. Společnou prezentací zvýšíme zájem i o další lokality. 

Jana Dolečková

Začněte psát a vyhledejte stisknutím klávesy Enter

Shopping Cart