Bezpečnost bez hranic

Jedná se o mezinárodní výchovný projekt se zaměřením na bezpečnost, především bezpečnost silničního provozu. Základem bude porovnat dopravní předpisy v obou zemích a upozornit na rozdíly v předpisech a zvycích obou zemí. Zároveň dojde k soutěžnímu klání a navázání kontaktů dvou družstev dětí, jednoho polského a jednoho českého. Každé družstvo bude mít 10 až 15 členů. Bude se nejprve připravovat ve své zemi ve spolupráci s bezpečnostními složkami (policie, hasiči, záchranná služba apod.). Po té bude společné soustředění obou skupin na české straně. V rámci tohoto soustředění si oba týmy předají své znalosti, po soustředění bude sestaven informační leták, který bude rozdávám při veřejných akcích a na školách.

Po soustředění proběhne soutěž obou družstev v Polsku, soutěž bude součástí prvního prezentačního dne pro širokou veřejnost. Na tomto dnu bude několik stanovišť (poutání do sedaček, první pomoc, přechod pro chodce, viditelnost na silnici apod), kde si lidé budou moci vyzkoušet svoje praktické dovednosti a získat nové informace. Na těchto stanovištích budou pracovat pod odborným dohledem členové obou soutěžních družstev. Tyto dny budou celkem 3. Dále budou probíhat prezentační dny na školách, celkem 10 dnů.

Vytisknuté letáky budou dále distribuovány na informačních centrech v příhraniční oblasti.

Jana Dolečková

Začněte psát a vyhledejte stisknutím klávesy Enter

Shopping Cart